Sứ mệnh tầm nhìn
05-09-2018


Sứ mệnh - tầm nhìn NOVACO

Sứ Mệnh:
 

Sứ mệnh xuyên suốt của NOVACO là chăm sóc sức khỏe cộng đồng thông qua việc ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiến tiến trong các lĩnh vực: Thực phẩm chức năng, dược phẩm, thực phẩm, mỹ phẩm...
 

Tầm nhìn:
 

Năm 2022 nằm trong top 5 các công ty phân phối nguyên liệu thực phẩm chức năngnguyên liệu dược phẩm tại Việt Nam.
 

Nguyên liệu thực phẩm chức năng - Novaco