Giá trị cốt lõi
05-09-2018


 

Giá trị cốt lõi
 

Coi trọng giá trị tiềm năng con người 
 

Tiên phong trong việc nghiên cứu, sản xuất, cung cấp nguyên liệuthành phẩm Thực phẩm chức năngDược phẩmThực phẩm và Mỹ phẩm trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến có nguồn gốc từ dược liệu thiên nhiên và công nghệ sinh học.
 

Chia sẻ các giá trị, lợi ích với đối tác và toàn xã hội.
 

Nguyên liệu dược phẩm - Novaco