THỦ TỤC CÔNG BỐ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG
13-08-2018

Thủ tục công bố thực phẩm chức năng

Loại thực phẩm chức năng được coi là loại sản phẩm đặc biệt với thủ tục công bố thực phẩm chức năng lưu hành rất rườm rà và hồ sơ phức tạp.

Thủ tục công bố thực phẩm chức năng  nhập khẩu

Để bước đầu có thể thực hiện được thủ tục công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu thì doanh nghiệp phải cung cấp các tài liệu cần thiết đó là:
- Bản scan đăng ký kinh doanh của cá nhân Việt Nam hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty sản xuất nước ngoài.
- Kết quả kiểm nghiệm cần thiết của cơ quan phòng kiểm nghiệm có chứng nhận ISO 17025 hoặc Kiểm nghiệm của cơ quan có thẩm quyền có chứng nhận ISO 17025, kèm Giấy chứng nhận 17025 của cơ quan này.
- Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm .
- GMP & HACCP (Nếu có)
- Giấy chứng nhận sản phẩm được lưu hành tự do hoặc chứng nhận y tế cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại nước xuất xứ sản phẩm.
- Mẫu sản phẩm bao gồm 03 mẫu/01 sản phẩm.

Bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Bản thông tin chi tiết sản phẩm bao gồm các chỉ tiêu và công dụng sản phẩm.
Nhãn phụ của sản phẩm.
Chi tiết kế hoạch giám sát định kỳ.
Phụ lục cơ chế tác dụng của sản phẩm.

Công bố thực phẩm chức năng sản xuất trong nước

Dưới đây là các tài liệu doanh nghiệp cần chuẩn bị khi công bố thực phẩm chức năng sản xuất trong nước:
- Chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Hợp đồng gia công nếu Công ty công bố không sản xuất trực tiếp mà thực hiện đặt gia công của đơn vị khác .
- Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
- Kiểm nghiệm chỉ tiêu chất lượng sản phẩm (Nếu có).
- Mẫu sản phẩm yêu cầu 03 mẫu/01 sản phẩm.
- Bản thiết kế nhãn.

Dựa trên những tài liệu doanh nghiệp cung cấp, hồ sơ công bố thực phẩm chức năng sản xuất trong nước hoàn thiện bao gồm:
-Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.
-Thông tin chi tiết sản phẩm bao gồm chỉ tiêu và công dụng sản phẩm.
-Nhãn phụ sản phẩm.
-Báo cáo quy trình sản xuất sản phẩm.
-Chi tiết kế hoạch giám sát định kỳ thực phẩn.
-Phụ lục cơ chế tác dụng của sản phẩm.
-Tổng hợp những điều chỉnh nhãn nhằm phù hợp với quy định về đăng ký nhãn sản phẩm cho từng sản phẩm.
 
<<<<<Tham khảo thêm nguồn>>>>>