THỦ TỤC CÔNG BỐ MỸ PHẨM
02-08-2019

Thủ tục công bố mỹ phẩm

 
Theo quy định của pháp luật, tất cả các mỹ phẩm (trong danh mục bộ y tế quy định) muốn được lưu hành trên thị trường đều phải thực hiện thủ tục thủ tục đăng ký mỹ phẩm chuẩn chất lượng hợp pháp hiện hành.

1. Thủ tục công bố mỹ phẩm nhập ngoại bao gồm những tài liệu quy định sau

- Mẫu đơn đăng ký lưu hành mỹ phẩm (mẫu quy định 06/2010)
- Một trong các chứng nhận sau: giấy phép thành lập doanh nghiệp, giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Với những trường hợp cơ sở đăng kí không phải là nơi sản xuất ra sản phẩm thì phải có giấy ủy quyền của nhà sản xuất cho cơ sở đứng tên đăng kí lưu hành sản phẩm.
- Công thức mỹ phẩm: chi tiết thành phần cấu tạo kèm theo nồng độ cũng như hàm lượng hoặc tỷ lệ phần trăm của từng thành phần trong mỹ phẩm.
- Giấy phép lưu hành tự do được hợp pháp hóa lãnh sự.

2. Thủ tục công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước bao gồm những tài liệu quy định sau

- Công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm.
- Công thức sản phẩm có hhi đầy đủ các thành phần cấu tạo; ghi rõ nồng độ, hàm lượng hoặc tỷ lệ phần trăm của từng thành phần.
- Chứng nhận yiêu chuẩn chất lượng và phương pháp thử .
- Tổng hợp dữ liệu kỹ thuật hoặc dữ liệu lâm sàng nhằm chứng minh công dụng đặc biệt(nếu có).
- Giấy cam kết của nhà sản xuất về việc công thức sản xuất mỹ phẩm không có các chất cấm đồng thời tuân thủ theo giới hạn về hàm lượng của những chất bị hạn chế.
- Bản sao công chứng chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư của nhà sản xuất có chức năng sản xuất mỹ phẩm.Theo quy định, hồ sơ công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước được nộp tại Cục Quản lý dược Bộ Y tế.

Công ty Cổ phần Dược phẩm NOVACO là một địa chỉ uy tín giúp các doanh nghiệp thực hiện việc làm thủ tục công bố mỹ phẩm giúp các sản phẩm mỹ phẩm được lưu hành thuận lợi trên thị trường.