DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THỰC PHẨM THƯỜNG
14-10-2021

Đăng ký thực phẩm thường

Để đăng ký thực phẩm, thương nhân sẽ công bố tiêu chuẩn thông qua 2 bản tiêu chuẩn đó là: Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm và Bản tiêu chuẩn cơ sở.
Lưu ý trường hợp thương nhân kinh doanh thuốc lá, nước khoáng thiên nhiên đóng chai, những thực phẩm đặc biệt, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thì cần làm thủ tục công bố tiêu chuẩn tại Cục An toàn vệ sinh thực phẩm. Với những Sản phẩm thông thường sản xuất trong nước có mục đích xuất khẩu có thể công bố tại Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế ) nếu nước nhập khẩu yêu cầu.
Với trường hợp các thương nhân sản xuất và kinh doanh thực phẩm không nêu trên sẽ nộp hồ sơ công bố tiêu chuẩn tại Sở Y tế tỉnh hoặc thành phố nơi cơ sở sản xuất đóng trên địa bàn hoặc cơ quan được Sở Y tế ủy quyền.
Thời hạn để thương nhân gia hạn lại số chứng nhận là sau 03 năm kể từ ngày được ký cấp số chứng nhận hoặc gia hạn.
dịch vụ đăng ký thực phẩm thường

Quy định về hồ sơ công bố thực phâm thường đầy đủ theo quy định Nhà nước

1. Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm
2. Bản tiêu chuẩn cơ sở do thương nhân ban hành
3. Kết quả kiểm nghiệm trong vòng 12 tháng có đủ chỉ tiêu theo quy định với sản phẩm thường
4. Giấy đăng ký kinh doan của thương nhân Việt Nam.
5. Tiêu chuẩn sản phẩm của nhà sản xuất hoặc Phiếu kết quả kiểm nghiệm của nhà sản xuất của cơ quan kiểm định.
6. Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn cùng dự thảo nội dung ghi nhãn (có đóng dấu của thương nhân), trong trường hợp cần thẩm định nộp thêm mẫu có gắn nhãn.
7. Chứng nhận GMP (thực hành sản xuất), HACCP (phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn) hoặc các giấy tờ tương đương (bản sao công chứng)
8. Biên lai phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp số chứng nhận do cơ quan có thẩm quền cấp chứng nhận (bản sao)
9. Bản sao hợp đồng thương mại (nếu có
)