DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THỰC PHẨM NHẬP KHẨU
14-10-2021

Đăng ký thực phẩm nhập khẩu

Việc đăng ký sản phẩm thực phẩm nhập khẩu được quy định như sau
- Về thời gian chuẩn bị hồ sơ:
Thời gian soạn thảo và kiểm tra danh mục tài liệu trong hồ sơ đăng ký công bố thực phẩm chức năng kể từ ngày nhận được tài liệu do khách hàng chuyển gian là 05 ngày làm việc
Lưu ý cần biết: tùy thuộc vào số lượng hồ sơ yêu cầu đăng ký mà thời gian soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ có thể kéo dài hơn 05 ngày như trong quy định.
- Về việc thực hiện thủ tục công bố tiêu chuẩn sản phẩm tại Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm:
Các văn bản pháp luật quy định: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm sẽ cấp phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm đối với thực phẩm chức năng  trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
 - Về thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận sản phẩm
Theo quy định, giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm sẽ có thời hạn 03 năm kể từ ngày được ký cấp số chứng nhận/ Trong trường hợp doanh nghiệp muốn để sản phẩm tiếp tục được lưu hành trên thị trường thì thương nhân phải thực hiện thủ tục gia hạn công bố tiêu chuẩn sản phẩm.
Đăng ký thực phẩm nhập khẩu

Quy định về hồ sơ đăng ký thực phẩm nhập khẩu

- Giấy đăng ký kinh doanh của và Công ty phân phối sản phẩm tại Việt Nam (bản công chứng).
- Giấy phép CA (Certyficate Of Analysis) chính là bản phân tích thành phần của nhà sản xuất hoặc phiếu kiểm nghiệm của nhà sản xuất hoặc của cơ quan kiểm định của nước xuất xứ
- Bảng báo cáo thành phần phần trăm các chất có ghi rõ tỉ lệ % thành phần đầy đủ kèm theo công dụng.
- Nhãn phụ sản phẩm.