ĐĂNG KÝ THỰC PHẨM NHẬP KHẨU
04-04-2017

Đăng ký thực phẩm nhập khẩu

Theo quy định của pháp luật, đối với thực phẩm nhập khẩu thì Cục An toàn vệ sinh thực phẩm sẽ cấp phiếu tiếp nhận trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký thực phẩm nhập khẩu.
Chứng nhận đăng ký thực phẩm nhập khẩu sẽ có thời hạn 03 năm kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền ký cấp số chứng nhận. Nếu doanh nghiệp muốn sản phẩm tiếp tục được lưu hành trên thị trường thì phải thực hiện thủ tục gia hạn công bố tiêu chuẩn sản phẩm theo quy định pháp luật.

 Hồ sơ đăng ký thực phẩm nhập khẩu bao gồm

- Giấy phép đăng ký kinh doanh của và Công ty phân phối sản phẩm tại Việt Nam (bản sao công chứng)
- Giấy phép CA –  phân tích thành phần sản phẩm của nhà sản xuất hoặc phiếu kiểm nghiệm có đầy đủ thông tin về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu cũng như các chỉ tiêu liên quan từ nhà sản xuất hoặc của cơ quan kiểm định của nước xuất xứ sản phẩm.
- Số liệu thành phần phần trăm các chất có trong công thức sản phẩm: bảng số liệu cần ghi rõ tỉ lệ % thành phần đầy đủ kèm theo công.
- Nhãn phụ sản phẩm.

Phí dịch vụ và phương thức thanh toán                    

Việc thanh toán phí đăng ký được thực hiện thành 2 lần:
Thanh toán lần 1: thanh toán 50% tổng phí dịch vụ với lệ phí quốc gia được thanh toán ngay sau khi hồ sơ công bố được nộp tại Cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
Thanh toán lần 2: thanh toán 50% tổng phí dịch vụ còn lại tức là sau khi nhận được Phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn sản phầm của cơ quan chức năng.
Tìm đến NOVACO, Công ty Cổ phần Dược phẩm, một đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ đăng ký, công bố, tư vẫn gia công,... thực phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng để được trợ giúp.