CÔNG BỐ THỰC PHẨM NHẬP KHẨU
04-04-2017

Công bố thực phẩm nhập khẩu

Trong đời sống xã hội, việc đảm bảo được chất lượng của thực phẩm đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Thực phẩm đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn mới có thể tăng cường sức khỏe, góp phần giảm tỷ lệ mắc bệnh giúp duy trì và phát triển giống nòi. Ngoài ra nguồn thực phẩm chất lượng còn thể hiện nếp sống văn minh và thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế  xã hội.

Ở Việt Nam hiện nay, nhằm đảm bảo mục tiêu quản lý nhà nước trong an toàn thực phẩm cũng như bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, vấn đề công bố thực phẩm nói chung và công bố thực phẩm nhập khẩu nói riêng được quy định là thủ tục bắt buộc của mỗi tổ chức và cá nhân khi muốn đưa sản phẩm của mình ra tiêu thụ ở thị trường.

Trong ngành kinh doanh luôn có những đặc thù riêng biệt và đối với thực phẩm, việc công bố thực phẩm nhập khẩu và đưa chúng ra thị trường là một thủ tục không hề đơn giản và được pháp luật quy định rõ ràng.
 
Luật An Toàn thực phẩm số 55/2010/QH12, Nghị định 38/2012/NĐ-CP Chính phủ đã có quy định chi tiết về việc thi hành điều khoản của Luật An toàn thực phẩm và Thông tư của Bộ Y tế trong hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp với quy định an toàn thực phẩm. Theo đó, thực phẩm nhập khẩu muốn công bố tại Việt Nam cần bắt buộc phải đảm bảo đủ các điều kiện về an toàn thực phẩm. Chi tiết thủ tục là doanh nghiệp cần xin giấy phép công bố thực phẩm nhập khẩu hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm do Cục An toàn thực phẩm cấp giấy phép hợp pháp.

Có thể thấy, bên cạnh các quy định của pháp luật để đảm bảo ổn định quy định thực phẩm thì cũng đã có khá nhiều tiến bộ về khoa học kỹ thuật trong công tác bảo vệ an toàn thực phẩm nhập khẩu. Ngoài ra công tác thanh tra giám sát việc phân phối sản phẩm nhập khẩu tại Việt Nam cũng đang hoạt động khá tốt… Tuy nhiên trên thực tế thì các căn bệnh và các sự cố  do thực phẩm nhập khẩu kém chất lượng tại Việt Nam vẫn còn đang chiếm một tỷ lệ đáng kể.

 Vì thế, Công ty Cổ Phần Dược Phẩm NOVACO sẽ là địa chỉ cho các doanh nghiệp thực hiện việc công bố thực phẩm nhập khẩu chuẩn xác và nhanh chóng, giúp các doanh nghiệp tránh các thiệt hại không đáng có do thời gian đưa sản phẩm ra thị trường bị chậm trễ.